Продукти

Кондензатори за Компенсация
Нисковолтови Кондензатори
Високоволтови Кондензатори

Кондензатори за Индукционно Нагряване
Кондензатори до 1000 kBap, 6 kHz
Кондензатори до 2000 kBap, 4 kHz
Кондензатори до 2500 kBap, 4 kHz
Кондензатори до 8000 kBap, 8 kHz
Кондензатори до 5000 kBap, 5 kHz
Кондензатори до 6000 kBap, 4 kHz
Кондензатори до 900 kBap, 70 kHz (COAX)
Кондензатори до 400 kBap, 200 kHz (MIDICOAX)
Кондензатори до 5000 kBap, 120 kHz (HCMF)
Кондензатори до 6000 kBap, 10 kHz (HCMF BIG)
Кондензатори за Силова Електроника
Кондензатори за Филтриране (DC link)
Кондензатори за Филтриране AC
Подавляющие IGBT конденсаторы
Подавляющие SCR и GTO конденсаторы
Високоволтови кондензатори за общо предназначение ...
Кондензатори связи
Кондензатори спец. за гeнeрaтoри
Комутационни кондензатори
Кондензатори Специални Импулсни
Комплектни кондензаторни устройства (ККУ)
Стандартни
Защитени 7%
Защитени 7% безконтактни
Високоволтови устройства за компенсация
Компоненти за Компенсация
Регулатори на Реактивна Мощност
Капацитивни Контактори
Дросели Защитни
Високоволтови Трансформатори
Дросели за Частотни Преобразователи
Дросели мрежови (входящи)
Дросели моторни (изходящи)
 

кондензатори кондензаторни батерии кондензатори кондензаторни батерии кондензатори кондензаторни батерии кондензатори кондензаторни батерии Кондензаторни батерии, Кондензатори, Силови кондензатори, ВИСОКОВОЛТОВИ КОНДЕНЗАТОРИ, компенсация на реактивната енергия